หน้าหลัก ข่าวกิจกรรม อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี จัดโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี จัดโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
631

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ จัดโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 “ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต” ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแม่คำมีรัตนปัญญา ต.แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี
ดูบทความทั้งหมดใน ข่าวกิจกรรม อบต.

บทความล่าสุด

อบต.แม่คำมี ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

ในที่วันที่ 13 มกราคม 2566 อบต.แม่คำมี นำโดยท่านนายกผดุ … …