หน้าหลัก กิจการสภา ประชาสัมพันธ์ ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.แม่คำมี ประจำปี 2558

ประชาสัมพันธ์ ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.แม่คำมี ประจำปี 2558

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
649

ประชาสัมพันธ์ ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.แม่คำมี ประจำปี 2558
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี   ได้มีมติในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี  สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 1)  เมื่อวันที่  26 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2558  กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2558  มี 4 สมัย รายละเอียดตามประกาศ
ประชาสัมพันธ์ ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.แม่คำมี ประจำปี 2558

ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567