หน้าหลัก ผลิตภัณฑ์ในตำบล ข้าวแต๋นสมุนไพรรัตน

ข้าวแต๋นสมุนไพรรัตน

6 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
2,880

 

 

 

 


ชื่อผลิตภัณฑ์
: ข้าวแต๋นสมุนไพรรัตน
คำโฆษณา : อร่อย เพื่อสุขภาพ
ประเภท OTOP : ๔ ดาว
รายละเอียด : ข้าวแตนสมุนไพรสูตรกระเพรา, ข้าวแตนสมุนไพรสูตรขิง, ข้าวแต๋น (ธรรมดา)
ราคา : ติดต่อโดยตรง บาท
ผลิตโดย : กลุ่มทำข้าวแต๋นสมุนไพรรัตน
ติดต่อ : นางสาวอรุณี เสภารัตนานันท์ ๔๙ แม่คำมีรัตนปัญญา หมู่ ๓ ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ๕๔๑๗๐ โทร : ๐๘-๕๘๒๘-๓๑๓๘, ๐-๕๔๖๓-๕๖๓๐-๖

ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี
ดูบทความทั้งหมดใน ผลิตภัณฑ์ในตำบล

บทความล่าสุด

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าสำลี

                … …