หน้าหลัก กิจการสภา ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมีสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2558

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมีสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2558

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
317

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี
เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมีสมัยสามัญสมัยแรก  ประจำปี  พ.ศ. 2558 ตั้งแต่วันที่ 13 – 27  เดือนมกราคม พ.ศ. 2558
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมีสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2558

ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564