หน้าหลัก กิจการสภา ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมีสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2558

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมีสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2558

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
439

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี
เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมีสมัยสามัญสมัยแรก  ประจำปี  พ.ศ. 2558 ตั้งแต่วันที่ 13 – 27  เดือนมกราคม พ.ศ. 2558
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมีสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2558

ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567