หน้าหลัก ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.แม่คำมี จัดโครงการฝึกอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง

อบต.แม่คำมี จัดโครงการฝึกอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง

2 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
2,256

ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี จัดโครงการฝึกอบรม กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

 

 

 

 

บทความล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อม่านปรับแสง