หน้าหลัก ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.แม่คำมี ส่งมอบวัสดุ – อุปกรณ์การเลือกตั้งให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ

อบต.แม่คำมี ส่งมอบวัสดุ – อุปกรณ์การเลือกตั้งให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ

1 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
2,680

ในวันที่ 27 พ.ย.2564 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี ในนามผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี และคณะเจ้าหน้าที่ ได้จัดส่งมอบวัสดุ – อุปกรณ์การเลือกตั้งให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อย ครบถ้วนทั้ง 4 เขต

 

 

บทความล่าสุด

อบต.แม่คำมี ขอเชิญชวนประชาชนตำบลแม่คำมี สมัครเป็นสมาชิก โครงการธนาคารขยะ