หน้าหลัก ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.แม่คำมีร่วมกับอำเภอหนองม่วงไข่ จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ

อบต.แม่คำมีร่วมกับอำเภอหนองม่วงไข่ จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
56

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี ร่วมกับ อำเภอหนองม่วงไข่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ลำน้ำแม่คำมี เนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันที่ 4 พฤษภาคมของทุกปี)

ดูบทความทั้งหมดใน ข่าวสารประชาสัมพันธ์

บทความล่าสุด

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เขตเลือกตั้งที่ 2 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง