หน้าหลัก ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมีและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมีและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี

1 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
2,681

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี ได้เดินรณรงค์ ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมีและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

 

 

บทความล่าสุด

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เขตเลือกตั้งที่ 2 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง