หน้าหลัก ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมีและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมีและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี

1 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
2,612

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี ได้เดินรณรงค์ ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมีและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

 

 

บทความล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนแม่คำมี (รัตนปัญญา)ประจำเดือนธันวาคม 2566