หน้าหลัก กิจการสภา ประกาศบังคับใช้ข้อบัญญัติ อบต.แม่คำมี เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2556

ประกาศบังคับใช้ข้อบัญญัติ อบต.แม่คำมี เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2556

1 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
603

ประกาศบังคับใช้ข้อบัญญัติ อบต.แม่คำมี เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2556
อบต.แม่คำมี ประกาศบังคับใช้ข้อบัญญัติ อบต. เรื่องการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2556 เมื่อวันท่ 9 กรกฎาคม 2556 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป ท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักปลัด อบต. โทร.054-635896 ต่อ 15 ทุกวันในเวลาราชการ

5894_center
ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567