หน้าหลัก กิจการสภา ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.แม่คำมี ประจำปี พ.ศ. 2556

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.แม่คำมี ประจำปี พ.ศ. 2556

2 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
155

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.แม่คำมี ประจำปี พ.ศ. 2556
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ และสมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2556   ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ อบต.แม่คำมี หรือใน Website ข่าวงานกิจการสภา หรรือสอบถามเพิ่มเติมที่ Tel. 054-635896 ต่อ 15 ทุกวัน ในเวลาราชการ

5873_center
ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564