หน้าหลัก กิจการสภา ประกาศบังคับใช้ข้อบัญญัติ อบต.แม่คำมี เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2556

ประกาศบังคับใช้ข้อบัญญัติ อบต.แม่คำมี เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2556

1 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
515

ประกาศบังคับใช้ข้อบัญญัติ อบต.แม่คำมี เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2556
อบต.แม่คำมี ประกาศบังคับใช้ข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป ท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักปลัด อบต.แม่คำมี โทร.054-635896 ต่อ 15 ในวันเวลาราชการ

5895_center
ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564