หน้าหลัก กิจการสภา ประกาศกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2556

ประกาศกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2556

2 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
542

ประกาศกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2556
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ประกาศกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2556 จำนวน 4 สมัย และสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี พ.ศ. 2557 ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ อบต.แม่คำมี หรือใน Website ข่าวงานกิจการสภา หรรือสอบถามเพิ่มเติมที่ Tel. 054-635896 ต่อ 15 ทุกวัน ในเวลาราชการ

5872_center
ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567