หน้าหลัก ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานสำนักปลัด อบต.แม่คำมี

ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานสำนักปลัด อบต.แม่คำมี

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
2,950
บก01 ห้องสำนักปลัด13082564_0001

บทความล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนแม่คำมี (รัตนปัญญา)ประจำเดือนธันวาคม 2566