หน้าหลัก ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานสำนักปลัด อบต.แม่คำมี

ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานสำนักปลัด อบต.แม่คำมี

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
2,999
บก01 ห้องสำนักปลัด13082564_0001

บทความล่าสุด

อบต.แม่คำมีและคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะชุมชนตำบลแม่คำมี ได้จัดงาน “MOI Waste Bank Week -มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ”

นายผดุงสินธุ์ ศรีใจอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ค … …