หน้าหลัก ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมห้องทำงานกองช่าง อบต.แม่คำมี

ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมห้องทำงานกองช่าง อบต.แม่คำมี

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
3,156
บก01 ห้องช่าง13082564
ราคากลางห้องช่าง13082564

บทความล่าสุด

อบต.แม่คำมีและคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะชุมชนตำบลแม่คำมี ได้จัดงาน “MOI Waste Bank Week -มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ”

นายผดุงสินธุ์ ศรีใจอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ค … …