หน้าหลัก ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมห้องทำงานกองช่าง อบต.แม่คำมี

ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมห้องทำงานกองช่าง อบต.แม่คำมี

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
2,842
บก01 ห้องช่าง13082564
ราคากลางห้องช่าง13082564

บทความล่าสุด

อบต.แม่คำมี ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่องขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565