หน้าหลัก ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมห้องทำงานกองช่าง อบต.แม่คำมี

ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมห้องทำงานกองช่าง อบต.แม่คำมี

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
3,104
บก01 ห้องช่าง13082564
ราคากลางห้องช่าง13082564

บทความล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนแม่คำมี (รัตนปัญญา)ประจำเดือนธันวาคม 2566