หน้าหลัก ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ประกาศราคากลางจ้างเหมาต่อเติมห้องทำงานกองคลัง

ประกาศราคากลางจ้างเหมาต่อเติมห้องทำงานกองคลัง

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
3,083
บก.ห้องคลัง13082564_0001
แบบ.ห้องคลัง13082564

บทความล่าสุด

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เขตเลือกตั้งที่ 2 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง