หน้าหลัก กองทุนหลักประกันสุขภาพ การจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านในการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพ กองทุนฯ ปี พ.ศ.2557

การจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านในการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพ กองทุนฯ ปี พ.ศ.2557

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
543

การจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านในการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพ กองทุนฯ ปี พ.ศ.2557

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่คำมี ได้จัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับทราบถึงสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ ปี พ.ศ. 2557 จำนวน 4 หมู่บ้าน ในเดือนมกราคม 2557 พร้อมทั้งการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นประจำปี 2556 เคลื่อนที่ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากพ่อแม่พี่น้องตำบลแม่คำมี มาร่วมเวทีประชาคมกันอย่างล้นหลาม

การจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านในการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพ กองทุนฯ ปี พ.ศ.2557
ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่คำมี รับพิจารณาแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567