หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาเก้บขยะภายในตำบลแม่คำมี

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาเก้บขยะภายในตำบลแม่คำมี

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
196

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาเก้บขยะภายในตำบลแม่คำมี
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาเก้บขยะภายในตำบลแม่คำมี

โหลดบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คระบบแอร์ รถยนต์ส่วนกลาง กค 7286 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง