หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
244

ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำรวจ โดยวีเฉพาะเจาะจง