หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
456

ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี
ดูบทความทั้งหมดใน ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านแม่คำมี(รัตนปัญญา) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง