หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2558

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
241

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2558

ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำรวจ โดยวีเฉพาะเจาะจง