หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโดวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโดวิธีเฉพาะเจาะจง

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
1,779
บก,01 9550020022563
ปร4,5
95500

บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ จำนวน ๑๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง