หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโดยวิะีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโดยวิะีเฉพาะเจาะจง

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
2,194
ถนนคสล.63,00019022563
ปร4,ปร5.63,00019022563
ดูบทความทั้งหมดใน ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านแม่คำมี(รัตนปัญญา) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง