หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโดยวิะีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโดยวิะีเฉพาะเจาะจง

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
2,144
ถนนคสล.63,00019022563
ปร4,ปร5.63,00019022563

บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ ศพด. อบต.แม่คำมี และโรงเรียนบ้านแม่คำมี(รัตนปัญญา)ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง