หน้าหลัก ข่าวสารประชาสัมพันธ์ จ้างเหมาทำตรายางที่ใช้ในกองคลัง อบต.แม่คำมี

จ้างเหมาทำตรายางที่ใช้ในกองคลัง อบต.แม่คำมี

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
2,171
ประกาศผู้ชนะทำตรายาง04072565

บทความล่าสุด

อบต.แม่คำมีและคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะชุมชนตำบลแม่คำมี ได้จัดงาน “MOI Waste Bank Week -มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ”

นายผดุงสินธุ์ ศรีใจอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ค … …