หน้าหลัก ข่าวกิจกรรม อบต. อบต.แม่คำมี จัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่สาธารณะ ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

อบต.แม่คำมี จัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่สาธารณะ ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
711

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น อบต.แม่คำมี อำเภอ หนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ตำบลแม่คำมี ตำรวจประจำตำบลแม่คำมี ประชาชนตำบลแม่คำมี จัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่สาธารณะ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์กล้าไม้จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดแพร่

 

 

ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี (SAO)
ดูบทความทั้งหมดใน ข่าวกิจกรรม อบต.

บทความล่าสุด

อบต.แม่คำมี ดำเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น ถึง เวลา 16.00 น อ … …