หน้าหลัก ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.แม่คำมี จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ

อบต.แม่คำมี จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
1,390

อบต.แม่คำมี นำโดยท่านนายฯ ผดุงสินธ์ ศรีใจอินทร์ จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและลดอุบัติเหตุทางถนน เสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน

ดูบทความทั้งหมดใน ข่าวสารประชาสัมพันธ์

บทความล่าสุด

ประกาศ อบต.แม่คำมี เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง / ภาษีป้าย ประจำปี 2567