หน้าหลัก ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.แม่คำมี จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ

อบต.แม่คำมี จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
1,121

อบต.แม่คำมี นำโดยท่านนายฯ ผดุงสินธ์ ศรีใจอินทร์ จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและลดอุบัติเหตุทางถนน เสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน

ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี (SAO)

บทความล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่ม