หน้าหลัก ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.แม่คำมี จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ

อบต.แม่คำมี จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
1,459

อบต.แม่คำมี นำโดยท่านนายฯ ผดุงสินธ์ ศรีใจอินทร์ จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและลดอุบัติเหตุทางถนน เสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน

บทความล่าสุด

อบต.แม่คำมี ขอเชิญชวนประชาชนตำบลแม่คำมี สมัครเป็นสมาชิก โครงการธนาคารขยะ