หน้าหลัก ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.แม่คำมี จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ

อบต.แม่คำมี จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
963

อบต.แม่คำมี นำโดยท่านนายฯ ผดุงสินธ์ ศรีใจอินทร์ จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและลดอุบัติเหตุทางถนน เสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน

โหลดบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

บทความล่าสุด

ประชาสัมพันธ์กำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก