หน้าหลัก ข่าวกิจกรรม อบต. อบต.แม่คำมี เข้าร่วมพิธี วันท้องถิ่นไทย

อบต.แม่คำมี เข้าร่วมพิธี วันท้องถิ่นไทย

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
1,507
ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 กำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี โดยท่านนายกฯ ผดุงสินธิ์ ศรีใจอินทร์ ได้เข้าร่วมพิธี วันท้องถิ่นไทย ณ บริเวณลานวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ดูบทความทั้งหมดใน ข่าวกิจกรรม อบต.

บทความล่าสุด

อบต.แม่คำมี เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ในวันที่ 3 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เ … …