หน้าหลัก ข่าวกิจกรรม อบต. อบต.แม่คำมี เข้าร่วมพิธี วันท้องถิ่นไทย

อบต.แม่คำมี เข้าร่วมพิธี วันท้องถิ่นไทย

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
1,457
ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 กำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี โดยท่านนายกฯ ผดุงสินธิ์ ศรีใจอินทร์ ได้เข้าร่วมพิธี วันท้องถิ่นไทย ณ บริเวณลานวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ดูบทความทั้งหมดใน ข่าวกิจกรรม อบต.

บทความล่าสุด

อบต.แม่คำมี ออกตรวจ Re X Ray ตามโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน จังหวัดแพร่ ปี 2567

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น องค์การบ … …