หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสีทาทางม้าลายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสีทาทางม้าลายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
2,059
15

บทความล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริมนมประจำเดือนกันยายน 2566

  …