หน้าหลัก ข่าวกิจกรรม อบต. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมีเข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ประจำปี 2559

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมีเข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ประจำปี 2559

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
1,943

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ประจำปี 2559 อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่

ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี
ดูบทความทั้งหมดใน ข่าวกิจกรรม อบต.

บทความล่าสุด

อบต.แม่คำมี เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ในวันที่ 3 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เ … …