หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศราคากลางงานต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.แม่คำมี

ประกาศราคากลางงานต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.แม่คำมี

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
529

ประกาศราคากลางงานต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.แม่คำมี
ประกาศราคากลางงานต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.แม่คำมี

ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ ศพด. อบต.แม่คำมี และโรงเรียนบ้านแม่คำมี(รัตนปัญญา)ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง