หน้าหลัก กิจการสภา ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.แม่คำมี สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2557 (ครั้งที่ 1)

ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.แม่คำมี สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2557 (ครั้งที่ 1)

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
453

ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.แม่คำมี สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2557 (ครั้งที่ 1)
ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี  จะทำการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี    สมัยสามัญสมัยที่ 4  ประจำปี พ.ศ. 2557 (ครั้งที่ 1) ในวันที่ 14 เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 นาฬิกา เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภา  อบต.แม่คำมี   ผู้ใดที่สนใจจะเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี  สามารถเข้าร่วมรับฟังได้ตามวัน เวลาและสถานที่ ที่กำหนด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักปลัด อบต.แม่คำมี   หมายเลขโทรศัพท์  ๐ – 5463 –5896 ต่อ 15  ในวันและวันเวลาราชการ

ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.แม่คำมี สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2557 (ครั้งที่ 1)
ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567