หน้าหลัก ข่าวสารประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 61 – 65

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 61 – 65

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
296

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 61 – 65

ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

อบต.แม่คำมี ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่องขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565