หน้าหลัก ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร

ประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
182

ประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร
ประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน องค์กร กำหนดกรอกแบบประเมินให้แล้วเสร็จ 30 พ.ค. 2562 เพราะระบบจะปิด (ปปช.)

ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1