หน้าหลัก ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดำเนินงานร้องทุกข์/ร้องเรียน

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดำเนินงานร้องทุกข์/ร้องเรียน

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
503

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดำเนินงานร้องทุกข์/ร้องเรียน
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดำเนินงานร้องทุกข์/ร้องเรียน

ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

อบต.แม่คำมีและคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะชุมชนตำบลแม่คำมี ได้จัดงาน “MOI Waste Bank Week -มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ”

นายผดุงสินธุ์ ศรีใจอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ค … …