หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้โครงการบริหารจัดการขยะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้โครงการบริหารจัดการขยะ

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
154

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้โครงการบริหารจัดการขยะ
301584034_center

ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 (สขร. 1)