หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบริหารจัดการขยะตำบลแม่คำมี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบริหารจัดการขยะตำบลแม่คำมี

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
607

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบริหารจัดการขยะตำบลแม่คำมี
301482119_center

ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี
ดูบทความทั้งหมดใน ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอาชีพให้แก่คนพิการ หลักสูตรการทำแหนมหมู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 …