หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม-เมษายน 2560

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม-เมษายน 2560

1 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
395

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม-เมษายน 2560

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม-เมษายน 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 25
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 25

ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี
ดูบทความทั้งหมดใน ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านแม่คำมี(รัตนปัญญา) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง