หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
689

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ

ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำ คสล.
ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำ คสล.

ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2
ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2

ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี
ดูบทความทั้งหมดใน ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านแม่คำมี(รัตนปัญญา) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง