หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2558

รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2558

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
286

รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2558
รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2558

ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง