หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ฉางข้าว บ้านพิมสาร หมู่ที่ 4 ต.แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ฉางข้าว บ้านพิมสาร หมู่ที่ 4 ต.แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
659

ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ฉางข้าว บ้านพิมสาร หมู่ที่ 4 ต.แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ฉางข้าว บ้านพิมสาร หมู่ที่ 4 ต.แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี
ดูบทความทั้งหมดใน ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านแม่คำมี(รัตนปัญญา) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง