หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
334

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ

ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี
ดูบทความทั้งหมดใน ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอาชีพให้แก่คนพิการ หลักสูตรการทำแหนมหมู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 …