หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างตามแบบ สนง.ปปช จำนวน 3 โครงการ

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างตามแบบ สนง.ปปช จำนวน 3 โครงการ

1 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
494

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2

 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 3

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 3

 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4
ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี
ดูบทความทั้งหมดใน ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านแม่คำมี(รัตนปัญญา) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง