หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างตามแบบ สนง.ปปช จำนวน 3 โครงการ

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างตามแบบ สนง.ปปช จำนวน 3 โครงการ

1 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
453

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2

 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 3

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 3

 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4
ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ ศพด. อบต.แม่คำมี และโรงเรียนบ้านแม่คำมี(รัตนปัญญา)ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง