หน้าหลัก ข่าวสารประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายของหน่วยงานสำนักปลัด, กองคลัง, กองช่าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนการใช้จ่ายของหน่วยงานสำนักปลัด, กองคลัง, กองช่าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562

2 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
406
แผนการใช้จ่ายของหน่วยงานสำนักปลัด , กองคลัง , กองช่าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562

ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 3

สำนักงานปลัด ไตรมาสที่ 3

สำนักปลัดไตรมาศที่ 3

สำนักปลัดไตรมาศที่ 3

กองคลัง ไตรมาศ 1- 3

สำนักปลัดไตรมาศที่ 3

กองช่าง ไตรมาส 1-3

กองช่าง ไตรมาส 1-3
ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาศที่ 1 (เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือน ธันวาคม 2565)