หน้าหลัก ทะเบียนหนังรับ,หนังสือสั่งการ 1068/2566 [พร 0818/ว999-10 ก.ค.66] เรื่อง แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในอำเภอและตำบล พ.ศ.2562 ของแผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)ฉบับทบทวน พ.ศ.2567

1068/2566 [พร 0818/ว999-10 ก.ค.66] เรื่อง แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในอำเภอและตำบล พ.ศ.2562 ของแผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)ฉบับทบทวน พ.ศ.2567

6 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
100
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

บทความล่าสุด

1099/2566 [พร 0023.5/ว2668-12 ก.ค.66] เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.2559