หน้าหลัก ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ของ อบต.แม่คำมี

ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ของ อบต.แม่คำมี

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
102
น้ำมัน1
น้ำมัน2

บทความล่าสุด

อบต.แม่คำมี ขอเชิญชวนประชาชนตำบลแม่คำมี สมัครเป็นสมาชิก โครงการธนาคารขยะ