ข่าวสาร

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
259

 

คลิก เพื่อเข้าสู่ สำนักงาน กรมประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

บทความล่าสุด

อบต.แม่คำมีและคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะชุมชนตำบลแม่คำมี ได้จัดงาน “MOI Waste Bank Week -มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ”

นายผดุงสินธุ์ ศรีใจอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ค … …