หน้าหลัก ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำนานางสาวพวม แสงแก้ว ถึงร่องโป้งหมู่ที่ 2

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำนานางสาวพวม แสงแก้ว ถึงร่องโป้งหมู่ที่ 2

2 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
130
Scan2566-06-23_133750

บทความล่าสุด

อบต.แม่คำมีและคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะชุมชนตำบลแม่คำมี ได้จัดงาน “MOI Waste Bank Week -มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ”

นายผดุงสินธุ์ ศรีใจอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ค … …