หน้าหลัก ทะเบียนหนังรับ,หนังสือสั่งการ 442/2566 [พร 0818/ว179-28 ก.พ.66] เรื่อง การบริหารสินทรัพย์ที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดแพร่ โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

442/2566 [พร 0818/ว179-28 ก.พ.66] เรื่อง การบริหารสินทรัพย์ที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดแพร่ โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

6 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
131
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

บทความล่าสุด

1099/2566 [พร 0023.5/ว2668-12 ก.ค.66] เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.2559