หน้าหลัก ทะเบียนหนังรับ,หนังสือสั่งการ 441/2566 [พร.51010.3.603/13-8 มี.ค.66] เรื่อง ขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินการโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงที่ได้รับการอนุมัติจาก อบต.แม่คำมี

441/2566 [พร.51010.3.603/13-8 มี.ค.66] เรื่อง ขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินการโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงที่ได้รับการอนุมัติจาก อบต.แม่คำมี

6 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
148
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

บทความล่าสุด

1099/2566 [พร 0023.5/ว2668-12 ก.ค.66] เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.2559