หน้าหลัก ทะเบียนหนังรับ,หนังสือสั่งการ 333/2566 [อว 0645/1839-21 ก.พ.66] เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร “การจัดซื้อหรือจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตงาน การกำหนดราคากลาง การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การอุทธรณ์ การทำสัญญา การรบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของ อปท.”

333/2566 [อว 0645/1839-21 ก.พ.66] เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร “การจัดซื้อหรือจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตงาน การกำหนดราคากลาง การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การอุทธรณ์ การทำสัญญา การรบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของ อปท.”

6 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
320
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

บทความล่าสุด

1099/2566 [พร 0023.5/ว2668-12 ก.ค.66] เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.2559