หน้าหลัก ทะเบียนหนังรับ,หนังสือสั่งการ 333/2566 [อว 0645/1839-21 ก.พ.66] เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร “การจัดซื้อหรือจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตงาน การกำหนดราคากลาง การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การอุทธรณ์ การทำสัญญา การรบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของ อปท.”

333/2566 [อว 0645/1839-21 ก.พ.66] เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร “การจัดซื้อหรือจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตงาน การกำหนดราคากลาง การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การอุทธรณ์ การทำสัญญา การรบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของ อปท.”

6 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
174
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

บทความล่าสุด

613/2566 [พร 0023.4/ว175-11 เม.ย. 66] เรื่อง แจ้งปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจาณางบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ