หน้าหลัก ทะเบียนหนังรับ,หนังสือสั่งการ 332/2566 [อว0645/1843.1-21 ก.พ.66] เรื่อง ขอเชิญเข้าระชับการฝึกอบรมหลักสูตร “การประชุมสภาในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/ข้อบัญญัติทั่วไป และการเตรียมความพร้อมปรับขึ้นเงินค่าตอบแทนฯ”

332/2566 [อว0645/1843.1-21 ก.พ.66] เรื่อง ขอเชิญเข้าระชับการฝึกอบรมหลักสูตร “การประชุมสภาในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/ข้อบัญญัติทั่วไป และการเตรียมความพร้อมปรับขึ้นเงินค่าตอบแทนฯ”

6 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
156
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

บทความล่าสุด

1099/2566 [พร 0023.5/ว2668-12 ก.ค.66] เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.2559