หน้าหลัก ทะเบียนหนังรับ,หนังสือสั่งการ 315/2566 [พร 0023.4/ว90-16 ก.พ.66] เรื่อง การนำกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคารมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2563 มาบังคับกับการควบคุมอาคาร ตามกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ.2565

315/2566 [พร 0023.4/ว90-16 ก.พ.66] เรื่อง การนำกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคารมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2563 มาบังคับกับการควบคุมอาคาร ตามกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ.2565

6 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
286
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

บทความล่าสุด

1099/2566 [พร 0023.5/ว2668-12 ก.ค.66] เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.2559